องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
Mahasawat Subdistrict Administrative Organization
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์
   |   
   |   
   |   
   |   
   |   
แผนกำหนดการ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า องค์ค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ออกหน่วยบริการในพื้นที่ระหว่งวันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น.   
นายพริษฐ์ ไทยนิยม
นายกอบต.มหาสวัสดิ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคำร้อง
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
e-Service
คู่มือประชาชน
Q&A ถามตอบ
facebook
กิจกรรม | ผลงาน