ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170


โทรศัพท์สำนักงาน : 0-3499-0260
 ต่อ 14 กองช่าง
                             ต่อ 15 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                ต่อ 16 สำนักงานปลัด อบต.
               ต่อ 17 กองสวัสดิการสังคม

 ต่อ 18 กองคลัง

          ต่อ 19 งานจัดเก็บภาษี

             หากไม่ทราบกรุณา กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

          โทร./โทรสาร  0-3499-0260 ต่อ 16

       สายด่วน  0-3499-0261

 ติดต่อที่ Email : mahasawat1npt@gmail.com


 ติดต่อที่  Facebook : อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 สอบถาม