ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170


โทรศัพท์สำนักงาน : 0-3499-0260
ต่อ 14 กองช่าง
                                  ต่อ 15 กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม
                  ต่อ 16 สำนักงานปลัด อบต.
                 ต่อ 17 กองสวัสดิการสังคม

ต่อ 18 กองคลัง

         ต่อ 19 งานจัดเก็บภาษี

             หากไม่ทราบกรุณา กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

          โทร./โทรสาร  0-3499-0260 ต่อ 16

                     0-3499-0261

 ติดต่อที่ [email protected]

   ติดต่อที่  Facebook: อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม