งานตรวจสอบภายใน
ให้บริการฉีดวัคป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

ตามนโยบายเร่งรัด 100วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV: Human Papilloma Virus) สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 11-20 ปี

สอบถาม