ประกาศทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
สอบถาม