ผลงาน / กิจกรรม
โครงการป้องกันภัยเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย
จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัด อบต., นางสาวพนิดา ทิพย์สมัย รองปลัด อบต., คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดโครงการ โครงการป้องกันภัยเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้และเพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กนักเรียนรู้วิธีการสอนเด็กปฐมวัยป้องกันภัยเด็กจมน้ำ
สอบถาม