ผลงาน / กิจกรรม
ตักวัชพืชและผักตบชวาบริเวณสะพานคลองมหาสวัสดิ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ สมาชิกสภา, เจ้าหน้าที่กองช่าง, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันตักวัชพืชและผักตบชวาบริเวณสะพานคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนเรือตักวัชพืชชนิดท้องแบนจาก นายกองโท ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เพื่อให้ใช้ประโยชน์บริการสาธารณะแก่ประชาชน
สอบถาม