ผลงาน / กิจกรรม
โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการ รับ-ส่ง เด็กปฐมวัย
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้
จ่าเอก เสรีย์ ใจเอื้อ หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมโครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการ รับ-ส่ง เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสอนให้เด็กได้เรียนรู้ระบบการทำงานของรถยนต์เฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อการเอาตัวรอด ประกอบด้วยแนะนำเกี่ยวกับระบบเซ็นทรัลล็อคของรถยนต์ แนะนำเกี่ยวกับระบบป้องกันการเปิดจากด้านใน การลดกระจก การใช้แตร และแนะนำให้เด็กมาเปิดประตูจากฝั่งคนขับ
สอบถาม