ผลงาน / กิจกรรม
ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนชาวบ้านตำบลมหาสวัสดิ์ ที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุและฝนตกหนัก
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ สมาชิกสภาและพนักงานที่เกี่ยวข้อง อบต.มหาสวัสดิ์ ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนชาวบ้านตำบลมหาสวัสดิ์ ที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุและฝนตกหนัก เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
.
สอบถาม