ผลงาน / กิจกรรม
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่หักโค่นจากพายุฝน

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่หักโค่นจากพายุฝน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชาวบ้านตำบลมหาสวัสดิ์

สอบถาม