ผลงาน / กิจกรรม
โครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน 31 ต.ค. 2566

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ ประดิษฐ์ศร นายสุวรรณ สวัสดิ์จู รองนายก อบต. นางสาวบุบผา แซ่เหีย เลขานายก อบต. นายสมชาย มีคลองโยง ประธานสภา อบต. รองปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หลักสูตร การทำไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวและการทำน้ำยาซักผ้าเอนกประสงค์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน หมู่ 2 วันที่ 31/10/2566

สอบถาม