ผลงาน / กิจกรรม
ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และตัดหญ้าบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 4
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์
มอบหมายให้ คณะบริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง คนงาน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และตัดหญ้าบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 4 เพื่อให้บริเวณนั้นสะอาด ไม่มีหญ้าวัชพืช
สอบถาม