ผลงาน / กิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 7.00 น.
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ นางสาวพนิดา ทิพย์สมัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน
“วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สอบถาม