ผลงาน / กิจกรรม
มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์พร้อมด้วย จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัด อบต., นางสาวพนิดา ทิพย์สมัย รองปลัด อบต และคณะผู้บริหาร ร่วมงานมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีต้อนรับ นางสาว ทิพย์ญดา เจียมคุณานนท์ ผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

สอบถาม