ผลงาน / กิจกรรม
ลงพื้นที่ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา ในโครงการลอกท่อระบายน้ำ
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์
และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา ในโครงการลอกท่อระบายน้ำหมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ในซอย 10
สอบถาม