ผลงาน / กิจกรรม
กิจกรรมทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณเลียบถนนเส้นวัดลานตากฟ้า
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
นายพริษฐ์ ไทยนิยม
นายก อบต.มหาสวัสดิ์
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง คนงาน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณเลียบถนนเส้นวัดลานตากฟ้า เพื่อปรับทัศนียภาพให้บริเวณข้างถนนสะอาด ปราศจากหญ้าวัชพืช
สอบถาม