ผลงาน / กิจกรรม
ข้าราชการ และพนักงาน อบต. มหาสวัสดิ์ ร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ

วันพฤหัสบดี่ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ และพนักงาน อบต. มหาสวัสดิ์ ร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน อบจ.นครปฐม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้กำหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag)

สอบถาม