ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดทำการติดตั้งเนินสะดุด วัสดุจราจรเพื่อใช้ในการชะลอความเร็วของรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดทำการติดตั้งเนินสะดุด วัสดุจราจรเพื่อใช้ในการชะลอความเร็วของรถยนต์ ช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์

สอบถาม