ผลงาน / กิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ลงพื้นที่ หมู่บ้านพฤกษา 4

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่ หมู่บ้านพฤกษา 4 เพื่อตรวจการทำงานของผู้รับเหมาตามโครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์

สอบถาม