ผลงาน / กิจกรรม
มหกรรมสุขภาพ รวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 นายพริษฐ์ ไทนนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์, จ่าเอกมนัส ประคองโพิธฺ์ทอง ปลัด อบต. มหาสวัสดิ์, สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนงาน ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมสุขภาพ รวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ภายใต้แนวคิด "มหาสวัสดิ์ปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจห่างไกลยาเสพติด" พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. โดยได้ร่วม มอบของที่ะลึกพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่มาร่วมจัดกิจกรรม ณ ลานอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมทั้งพนักงาน อบต.มหาสวัสดิ์ ได้ร่วมกิจกรรมเปิดบูธให้ความรู้แก่ประชาชน

สอบถาม