ผลงาน / กิจกรรม
นายก อบต.มหาสวัสดิ์ แจกจ่ายน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในหมู่บ้านพฤกษา 4

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 7:00 น นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ สั่งการให้กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในหมู่บ้านพฤกษา 4 เนื่องจากน้ำประปาส่วนภูมิภาคไม่ไหล โดยได้รับประสาน อปท. ใกล้เคียงส่งรถบรรทุกน้ำเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

สอบถาม