ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอพุทธมณฑล ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มอบรถเข็น(วีลแชร์) เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้กับผู้ยากไร้ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2