ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑลจัดโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ณ หน้าตลาดเอื้ออาทรในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น
สอบถาม