ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมด้วยสมาชิก อบต.มหาสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.มหาสวัสดิ์ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ นางหยัด ชมชิด ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยมอบแพมเพิส(ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) นมกล่อง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป