ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ถ่ายทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดทำกิจกรรมจากเก่าสู่เก๋า นวัตกรรมอาหารไทยโบราณ – มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของมณฑลนครชัยศรี

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ถ่ายทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดทำกิจกรรมจากเก่าสู่เก๋า นวัตกรรมอาหารไทยโบราณ – มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของมณฑลนครชัยศรี นับเป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาด้านอาหาร และขนมของชุมชนในมณฑลนครชัยศรี โดยผ่านการสร้างนวัตกรรมชุดตำรับอาหารไทยโบราณ มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสู่ความยั่งยืน และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าตำรับอาหารไทยโบราณ อีกทั้งส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของตำบลมหาสวัสดิ์ และประวัติความเป็นมาจากอดีต จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งได้ถ่ายทำ ในระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
1. ถ่ายทำ “บริเวณบ่อปลาจันทร์ยิ้ม” 3 ตำรับ ดังนี้
- ตำรับขนมจีนน้ำพริก น้ำยาปลาช่อน
- ตำรับผัดเผ็ดปลาสับนก
- ตำรับขนมครกโบราณ
2. ถ่ายทำ “นาบัวลุงแจ่ม” 3 ตำรับ ดังนี้
- ตำรับน้ำพริกลงเรือคลองมหาสวัสดิ์
- ตำรับขนมสายบัวแดงมหาสวัสดิ์
- ตำรับลูกชุบเม็ดแตงโมมหาสวัสดิ์

สอบถาม