ผลงาน / กิจกรรม
อบต.มหาสวัสดิ์ โดยนายพริษฐ์ไทยนิยม มอบถุงยังชีพ ไข่ไก่และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตำบลมหาสวัสดิ์ประจำปี 2565