ผลงาน / กิจกรรม
อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 ณ รพ.สต.คลองโยง2