ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยสำนักปลัดอบต. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร​ อบต.มหา​สวัสดิ์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565​ ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ชั้น 4 โดย นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารมหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
สอบถาม