ผลงาน / กิจกรรม
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย ส.อบต. คณะผู้บริหาร รพ.สต.มหาสวัสดิ์ และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ ออกเยี่ยมบ้าน มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการติดเตียงและยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต