ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 - 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จะปิดน้ำประปาบาดาลหมู่ที่ 3 เพื่อซ่อมบำรุง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกักตุนน้ำเพื่อใช้ในช่วงเวลา 09.030 - 13.00 น.
สอบถาม