ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพลานามัยแข็งแรง

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ***กำหนดการ พิธีปลงผม วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 พิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ***ผู้สนใจสมัครร่วมอุปสมบท แจ้งชื่อมายัง อบต.มหาสวัสดิ์ ภายในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566***