ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เรื่องการออกสำรวจประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566