ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก ขนาด 123x67x75.3 ซม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบถาม