ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบถาม