ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 600-63-0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบถาม