ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิด (High Risk) กับผู้ป่วยยืนยัน (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019) (COVIC-19)จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง