ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Asphaltic concrete ถนนสายบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ที่ 3 จำนวน 6 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)