ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๒๐๑ เลขที่ ๑๕๕ เนื้อที่จำนวน ๓ งาน ๖๓ ตารางวา จำนวน ๑ แปลง (โดยกำหนดระยะเวลาในการเช่า ๑๒ เดือน นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง