ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
::: องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ::: ยินดีต้อนรับ :::โทรศัพท์ 0-3499-0260
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
ประกาศทั่วไป
การประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๔๘๗,๘๙๙
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เชิญเที่ยวตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน
แจ้งเตือนประชาชนริมคลองเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดรับสมัครร้านค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์(บ้านศาลาดิน)
ผู้นำเผยแพร่สมุนไพร ตำบลมหาสวัสดิ์
 
ประกาศทั้งหมด  
 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับ โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเลียบทางรถไฟ(หน้าโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู... 2017-09-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติคคอนกรีต ถนนเลียบคลองโยง จากบ้านนายประเสริฐ ทอง... 2017-09-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯ จำนวน ๑ คัน 2017-09-10
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิ์จู หมู่ที่ ... 2017-09-06
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู... 2017-08-31
 
 
ประกาศทั้งหมด
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2017-09-18
ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 2017-09-13
ประกาศปิดรับสมัครตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์บ้านศาลาดิน 2017-08-22
ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2017-08-07
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 2017-06-26
 
กิจกรรมทั้งหมด
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/...
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูง...
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตร...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
KC inventive co.,ltd. © 2015