ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายรับ - รายจ่าย ประจำปี
ผลการจัดเก็บรายได้
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารตำบล
กิจการสภา
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ปีงบประมาณ 2559
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
การลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการและราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมเขื่อนกันดิน บริเวณริมคลองสุคต หมู่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
more >>
 
more >>
more >>
 
 
นางสาวปาริชาต บุรณศิริ
ปลัด อบต.มหาสวัสดิ์

สายด่วนนายก โทร.081-9297034สายด่วนปลัด โทร.034-990260 สำนักงาน โทร.034-990260  ตู้ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.33  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทธมณฑล 034-297613, 085-6390065   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม 034-3401556

 

 

 ตั้งกระทู้ใหม่
เลขกระทู้ หัวข้อ โดย ตอบ อ่าน
00388 NAM 0 293
00387 mob 1 261
00386 ชาวบ้านซอย 28 2 92
00385 ชาวบ้านกลัวอุบัติเหตุ 3 69
00384 คนหมู่ 3 2 143
00383 ไม่มี 1 165
00382 michealvickiet 0 126
00381 etcqdgsb 0 103
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Mahasawat All Rights Reserved.