ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายรับ - รายจ่าย ประจำปี
ผลการจัดเก็บรายได้
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารตำบล
กิจการสภา
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการประชาคมท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการทำแผนหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2555 (1 ม.ค.2555)
more >>
 
more >>
more >>
 
 
นางสาวปาริชาต บุรณศิริ
ปลัด อบต.มหาสวัสดิ์

สายด่วนนายก โทร.081-9297034สายด่วนปลัด โทร.081-5552296สำนักงาน โทร.034-990260  ตู้ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.33

 

 

 ตั้งกระทู้ใหม่
เลขกระทู้ หัวข้อ โดย ตอบ อ่าน
00381 etcqdgsb 0 9
00380 นิว 0 21
00379 1 33
00378 0 28
00377 0 64
00376 1 81
00375 คนพฤกษา4ซอย23/1 1 93
00374 ซอย28 3 112
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Mahasawat All Rights Reserved.