ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายรับ - รายจ่าย ประจำปี
ผลการจัดเก็บรายได้
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารตำบล
กิจการสภา
 
 
 
 
จ่ายเบี้ยความพิการในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้ยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ปีงบประมาณ 2559
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
การลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
more >>
 
more >>
more >>
 
 
นางสาวปาริชาต บุรณศิริ
ปลัด อบต.มหาสวัสดิ์

สายด่วนนายก โทร.081-9297034สายด่วนปลัด โทร.034-990260 สำนักงาน โทร.034-990260  ตู้ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.33  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทธมณฑล 034-297613, 085-6390065   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม 034-3401556

 

 

 ตั้งกระทู้ใหม่
เลขกระทู้ หัวข้อ โดย ตอบ อ่าน
00390 คนหมู่4 0 789
00389 ป.พัน.11 รอ. 10 349
00388 NAM 1 488
00387 mob 1 332
00386 ชาวบ้านซอย 28 2 135
00385 ชาวบ้านกลัวอุบัติเหตุ 3 115
00384 คนหมู่ 3 2 183
00383 ไม่มี 1 200
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Mahasawat All Rights Reserved.