ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายรับ - รายจ่าย ประจำปี
ผลการจัดเก็บรายได้
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารตำบล
กิจการสภา
 
 
 
 
การเตรียมหลักฐานประกอบการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ
ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกของตำบลมหาสวัสดิ์
ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการประชาคมท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการทำแผนหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
more >>
 
more >>
more >>
 
 
นางสาวปาริชาต บุรณศิริ
ปลัด อบต.มหาสวัสดิ์

สายด่วนนายก โทร.081-9297034สายด่วนปลัด โทร.081-5552296สำนักงาน โทร.034-990260  ตู้ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.33

 

 

 ตั้งกระทู้ใหม่
เลขกระทู้ หัวข้อ โดย ตอบ อ่าน
00384 คนหมู่ 3 0 25
00383 ไม่มี 0 62
00382 michealvickiet 0 104
00381 etcqdgsb 0 81
00380 นิว 0 68
00379 1 71
00378 0 61
00377 0 118
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Mahasawat All Rights Reserved.